Ochrana osobných údajov

Fakturačná a korešpodenčná adresa

SkyTechSport Ski and Training Academy o.z.
Krompašská 1723/43
04011 Košice